Regulamin

Informacje ogólne


Właściciel hurtowni:

Lavergo

ul. Traugutta 21

61-514 Poznań

NIP: 783-161-17-96

Numer konta bankowego [Inteligo] - 50 1020 5558 1111 1767 3180 0003

E-mail: biuro@lavergo.pl


Regulamin

 • Katalog obuwia w hurtowni www.lavergo.com jest jedynie zaproszeniem do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, oraz nie może być traktowany jako oferta, ponieważ w myśl art. 66 §1 Kodeksu cywilnego - jest informacją handlową.
 • Dokonując zamówień w naszej hurtowni wyrażają Państwo zgodę na warunki zawarte w niniejszym regulaminie.
 • Wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu zostały indywidualnie uzgodnione między stronami.
 • Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia zamieszczone w naszym sklepie stanowią zarejestrowane znaki towarowe i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 30.06.2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49 poz. 508 z p. zm.).
 • Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży niektórych towarów bez wcześniejszego powiadomienia.
 • Przedstawione w katalogu ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia.
 • Wszystkie ceny w katalogu podane są w złotych polskich oraz euro. W tabeli przy każdym produkcie są przedstawione ceny netto oraz ceny brutto.
 • Ceny podane na stronie po zalogowaniu są cenami za 1 karton butów. Tabela zawiera również ceny za jedną parę butów w celach informacyjnych oraz sugerowaną cenę detaliczną.
 • Cena sprzedaży 1 kartonu nie uwzględnia kosztów transportu. Koszt przesyłki zamówienia jest doliczany do jego wartości. Koszt ten uzależniony jest od wagi oraz ilości zamówionego towaru. Standardowe ceny podane są w zakładce DOSTAWA.
 • Firma nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z przeznaczeniem wykorzystywaniem towaru.
 • Hurtownia ze swojej strony oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie doboru towaru do potrzeb konsumenta.
 • Do zamówienia dołączamy fakturę VAT wyszczególniającą wszystkie pozycje zamówienia oraz koszty transakcji.
 • Nie przyjmujemy zwrotów kartonów "za pobraniem".
 • Firma sprzedaje towar wyłącznie w ilościach hurtowych (kartonach). Minimalna ilość zamówienia to jeden karton zbiorczy danego artykułu.
 • Hurtownia zastrzega sobie prawo do braku towaru umieszczonego na stronie internetowej.
 • Towar sprowadzony od producenta jest sprawdzany prze hurtownię Lavergo czy nie zawiera wad fabrycznych, wszelkich uszkodzeń oraz czy buty pasują pod względem rozmiaru.


Zamówienia

 • Warunkiem realizacji zamówień w hurtowni Lavergo jest poprawne zarejestrowanie się w Panelu Klienta oraz przesłanie drogą mailową na adres biuro@lavergo.com lub załadowanie w Panelu Klienta niezbędnych dokumentów (NIP, REGON, KRS) . Po otrzymaniu powyższych dokumentów zostanie wysłany mail od administratora potwierdzający rejestrację.
 • Zasady zamawiania towaru dotyczą transakcji zawartych drogą elektroniczną za pomocą hurtowni internetowej na stronie www.lavergo.com, przez wiadomość e-mail lub telefonicznie.
 • Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę drogą mailową lub poprzez złożenie zamówienia na stronie www.lavergo.com. Telefoniczne zamówienia przyjmowane są w godzinach od 8.00 - 18.00 w dni powszednie.
 • Zamówienie jest wiążące dla stron dopiero po jego potwierdzeniu przez obsługę firmy Lavergo.
 • Hurtownia wszystkie towary sprzedaje ze stanów magazynowych lub sprowadza pod złożone zamówienia. W przypadku braku możliwości sprowadzenia towaru klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez obsługę hurtowni Lavergo drogą e-mailową, na podany przy rejestracji, bądź złożeniu zamówienia adres, lub pozostanie powiadomiony telefonicznie o tym fakcie.
 • Zamówienia złożone w godzinach popołudniowych oraz weekendy realizujemy w pierwszy kolejny dzień roboczy.
 • Zamówienia bez pełnej nazwy oraz adresu zamawiającego nie będą realizowane.
 • Zamówienia realizowane są na terenie Unii Europejskiej.
 • Zamówienia spoza Polski są realizowane po uprzednich uzgodnieniach dotyczących transportu i płatności.


Płatność

Podstawowymi formami płatności w hurtowni Lavergo są:

 • Wysyłka za pobraniem przy dostawie towaru.
 • Przedpłata na rachunek bankowy.

Termin płatności za zamówienie wynosi 5 dni robocze.


Dostawa towaru

 • Większość zamówień jest realizowana na specjalne zamówienie od producenta. Czas dostawy może trwać 2 tygodnie od złożenia zamówienia.
 • W przypadku dostępności towaru na stanie magazynowym, zamówienie jest realizowane w ciągu 1-3 dni roboczych.
 • Towar wysyłamy za pośrednictwem Kuriera.
 • Nie uwzględniamy odbioru osobistego w siedzibie firmy.
 • Hurtownia Lavergo zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku chwilowego braku towaru w naszych magazynach spowodowane niezależnymi przyczynami (strajk, kataklizm, przerwa w produkcji, brak towaru u dostawców itp.), niemożności określenia czasu realizacji, nieprzewidzianej zmiany cen zakupu wprowadzonych przez dostawcę lub w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Sprzedawca ma obowiązek poinformować kupującego o takiej sytuacji. Jeśli termin dostawy został przekroczony z winy sprzedawcy kupujący ma prawo odmówić przyjęcia zamówionego produktu.


Reklamacje

 • Jeśli po otrzymaniu towaru zamawiający znajdzie w nim wady fabryczne powinien on niezwłocznie powiadomić hurtownię o wadzie, najlepiej telefonicznie.
 • W celu zgłoszenia reklamacji należy przesłać zdjęcie pokazujące widoczną wadę, zapakować towar do oryginalnego opakowania oraz dołączyć dokumenty: oświadczenie kiedy i w jakich okolicznościach wadę stwierdzono. Oświadczenie musi zawierać dane adresowe reklamującego, datę nabycia towaru, opisaną wadę oraz żądania reklamującego.
 • Do kompletu dokumentów należy dołączyć ksero faktury zakupu oraz odesłać całość na adres firmy Lavergo.
 • Hurtownia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy fotografii i jej obrazu wyświetlanego na monitorze Kupującego (w tym wszelkie różnice w barwach towaru), nie stanowią podstawy do reklamacji.
 • Nie można reklamować towaru, który posiada celowe lub przypadkowe uszkodzenia mechaniczne takie jak przecięcia, obicia, otarcia itp. spowodowane przez klienta. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzeniu towaru z winy użytkownika wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Kupujący.
 • Reklamacji podlega jedynie towar czysty i bez zabrudzeń - hurtownia ma prawo nie przyjąć reklamacji towaru, który nie spełnia podstawowych zasad higieny.
 • Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedający zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w hurtowni towary.
 • W przypadku reklamacji najpierw należy skontaktować się z hurtownią drogą mailową lub telefoniczną. Hurtownia ma prawo nie przyjąć żadnych nieuzgodnionych paczek z towarem.
 • Kupujący nie ma możliwości zwrócenia zakupionego i otrzymanego już towaru lub wymienienia go na inny towar poza procedurą reklamacyjną.


Ochrona danych osobowych

 • Zatwierdzając dowolny formularz Kupujący równocześnie akceptuje wszystkie punkty niniejszego regulaminu i zgadza się na gromadzenie i wykorzystywanie podanych w formularzu danych w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. nr 133 z 1997 r). W przypadku podania danych osobowych Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych, w tym adresu elektronicznego w celu dostarczania reklamy zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. nr 144 poz. 1204)
 • Użytkownik ma prawo do zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej, poprzez wysłanie emaila pod adres biuro@lavergo.com zawierającego dane osobowe, które mają być usunięte.
 • Użytkownik może na bieżąco dokonywać zmian danych osobowych po zalogowaniu się do Panelu Klienta.
 • Zatwierdzając dowolny formularz, Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie nie zamówionych informacji handlowych i reklamowych, na adres elektroniczny podany w formularzu.


Inne postanowienia

 • Treść hurtowni www.lavergo.com nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym sposób i zasady składania zamówień w hurtowni.
 • Lavergo zastrzega sobie prawo do zmiany w treści Regulaminu.
 • Dokonanie zamówienia w Hurtowni Lavergo jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Wszystkie wymienione produkty, nazwy i loga są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 • W przypadkach nie wymienionych w powyższym regulaminie zastosowanie mają przepisy ogólne Kodeksu cywilnego. Nieważność poszczególnych postanowień Regulaminu nie narusza skuteczności i ważności pozostałych. Wszelkie spory między stronami rozstrzygane będą w pierwszej kolejności na drodze polubownej.


Pozostałe

 • Wszystkie prawa do materiałów zamieszczonych na stronie Lavergo.com są zastrzeżone. Wykorzystanie całości lub fragmentów treści jest prawem zabronione. Używane znaki towarowe są znakami zastrzeżonymi i zostały zamieszczone dzięki uprzejmości firm z nami współpracujących.
Torebki damskie

Torebki

LAVERGO

Strona główna

Kolekcja

Nowości

Promocje

Trendy

INFORMACJE

O Nas

Oferta

Aktualności

Kontakt

Mapa strony

Zobacz nas na facebook